Halpa hinta tulee kalliiksi – puhutteleva kampanja ihmiskauppaa ja modernia orjuutta vastaan

image description

Ihmiskauppa on humanitaarinen katastrofi, jonka uhreina on arvioiden mukaan yli 45 miljoonaa ihmistä.

Pelastusarmeija toteuttaa ainutlaatuisen kolmivuotisen ihmiskaupan vastaisen kampanjan 28 maassa seuraavan kolmen vuoden aikana. Halpa hinta tulee kalliiksi -kampanjan taustalla on Pelastusarmeijan sitoutuminen ihmiskaupan lopettamiseen kaikkialla Euroopassa.

Ihmiskaupan uhreja on enemmän kuin koskaan ennen. Ei ole yhteisöä, jota ihmiskauppa ei koskettaisi; sitä tapahtuu kaikkialla. Ihmisten köyhyyttä tai unelmia paremmasta elämästä käytetään hyväksi ja heidät huijataan tekemään ratkaisuja, jotka altistavat hyväksikäytetyksi joutumiselle.

Ongelma on rantautunut myös Suomeen, jossa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärä on korkeampi kuin koskaan ennen (ihmiskauppa.fi).

Halpa hinta tulee kalliiksi -kampanjan tavoitteena on varoittaa riskialueilla asuvia kyseenalaisista työtarjouksista sekä varoittaa kuluttajia mahdollisesta ihmiskaupasta. Kampanja näkyy ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa, jossa mainostetaan tuotteita ja palveluita hyvin halpaan hintaan. Kun mainosta klikkaa, se johdattaa Pelastusarmeijan kampanjasivulle, jossa kerrotaan, että nämä palvelut eivät ole mahdollisia kyseiseen hintaan ilman ihmiskauppaa. Kampanja on alkanut Ruotsista, ja se laajentuu koko Eurooppaan. Kampanja toteutetaan lokalisoituna ja kunkin maan tilanteeseen peilaten.

Tietoisuuden lisääminen on tärkeää

Suomessa Pelastusarmeijan ihmiskaupan vastaisen työn pääpaino on yleisen tietoisuuden lisäämisessä: pelastusarmeija.fi/ihmiskauppaa-vastaan

Pelastusarmeija haluaa kohdistaa viestintää myös lapsille ja nuorille, ja kiinnittää vanhempien huomion aiheeseen. Tämä on ensisijaisen tärkeää, sillä alaikäisiin kohdistuva grooming on yleistymässä. Grooming on manipulatiivinen prosessi, jossa aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla häneen kiintymys- ja luottamussuhteen muun muassa sosiaalisen median kautta. Myös alaikäisten kohtaama seksuaalinen väkivalta on valitettavasti todellisuutta.

– Erityisesti nuoret, joilla on jo kotona vaikeuksia, ovat alttiita sille, että ulkopuolinen pääsee väliin, imartelee ja houkuttelee ansaan, toteaa kapteeni Tuula Takala, joka toimii Pelastusarmeijan ihmiskaupan vastaisen työn kansallisena yhteyshenkilönä Suomessa.

Verkostoitumisen avulla vaikuttavuutta

Tietoisuuden lisäämisen tärkeitä työkaluja ovat verkostot, joihin Pelastusarmeija kuuluu. Pelastusarmeija on jäsenenä 33 kolmannen sektorin toimijan yhteisessä ihmiskaupan vastaisessa verkostossa. Sitä koordinoi rikosuhripäivystys. Verkosto jakaa tietoa ja tukea verkoston jäsenten välillä ja luo ajankohtaista tilannekuvaa järjestölähtöisestä auttamistoimien kehittämisestä Suomessa.

Pelastusarmeijalla on myös omat, sisäiset verkostot.

– Suomessa toimii 15 henkilön työryhmä, joka kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa pohtimaan sitä, miten voimme lisätä tietoisuutta. Viime vuonna järjestimme Pelastusarmeijan henkilökunnalle seminaaripäivän, ja keväällä kartoitimme työpisteiden lisäkoulutuksen tarvetta, kertoo Tuula Takala.

– Kuulumme myös Pelastusarmeijan Euroopan-laajuiseen ihmiskaupan vastaiseen verkostoon, jossa on jäseniä 28 maasta. Verkosto on ainutlaatuinen, suuri rikkaus, jonka kautta Pelastusarmeija on kyennyt tekemään paljon hyvää uhrien auttamiseksi. Esimerkiksi erästä ihmiskaupan uhria oltiin palauttamassa kotimaahansa. Lähtömaan Pelastusarmeijan yhteyshenkilö oli yhteydessä palautusmaan yhteyshenkilöön, ja tällä tavoin uhri saatiin palautettua turvallisesti, summaa Tuula Takala.

Lisätietoja kampanjasta
Anne Fredriksson Markkinoinnin ja yritysyhteistyön
[email protected]

Lisätietoja Pelastusarmeijan ihmiskaupan vastaisesta työstä
Kapteeni Tuula Takala
[email protected]