Luovat ratkaisut varmistavat opetuksen jatkumisen Pelastusarmeijan hallinnoimissa kouluissa

image description

Kuva: Varsova, Puola

Pelastusarmeijan hallinnoimissa kouluissa opiskelee yli 400 000 oppilasta eri puolilla maailmaa. Kouluja on yli 4 000, opettajia ja muuta henkilökuntaa yli 20 000. Monin paikoin Pelastusarmeija on ainoa julkiseen koulutusjärjestelmään kuuluva laitos. Pelastusarmeijan kouluissa huomioidaan lapset, joilla on erityistarpeita ja vaalitaan tyttöjen oikeutta koulutukseen.

Guatemalassa Pelastusarmeijan opettajat ovat pitäneet yhteyttä oppilaisiin sosiaalisessa mediassa.  Jos oppilailla ei ole internetyhteyttä, opetusmateriaalit on lähetetty postissa.

Pelastusarmeijalla on koulu kuuroille oppilaille Intian Darjeelingissa. Oppitunteja on pidetty Zoomissa viittomakieltä käyttäen. Eristäytymisen päättymiseen on varauduttu mm. opettamalla syrjäseudulla asuville vanhemmille viittomakieltä.

Indonesian Sulawesissa on myös pidetty oppitunteja Zoomin avulla. Pelastusarmeijan projektina on vuoden 2018 maanjäristyksestä ja tsunamista alkaen ollut kouluttaa opettajia maaseudulle, ja nyt työ jatkuu teknologian siivittämänä.

Jamaikalla Pelastusarmeijan hallinnoimat lastenkodit ovat sopeutuneet tilanteeseen tarjoamalla opetusvälineitä internetissä.

Liberiassa Pelastusarmeijan opettajat lähettävät oppilailleen tehtäviä joko postissa tai viemällä ne suoraan kotiin. Monilla lapsilla on jopa viiden kilometrin kävelymatka kouluun.

Puolassa koulut ovat olleet suljettuna jo kaksi kuukautta. Pelastusarmeijan koulu Varsovassa tarjoaa tunteja internetissä, ja Pelastusarmeijan koulupäivän jälkeisen toiminnan tiimi auttaa nuoria valmistautumaan kesäkuun kansallisiin kokeisiin antamalla englannin opetusta.

Etelä-Koreassa luodaan sisältöjä internetiin ja laaditaan suunnitelmia normaalimpaan opetuskäytäntöön palaamista varten.

”Koronaviruspandemian aikainen poikkeustila aiheuttaa valtavia haasteita lapsille, jotka on lähetetty kotiin. Monissa perheissä on vakavia taloudellisia vaikeuksia. Syrjäisillä paikkakunnilla, maaseudulla ja köyhillä kaupunkialueilla asuvat menettävät tulonsa yleensä ensimmäisinä, ja heillä on vähiten teknologiaa käytössään. Pidämme yhteyttä mahdollisimman moneen lapseen, ja tilanteen hellittäessä pyrimme varmistamaan, että köyhempien alueiden lapsilla on käytössään teknologiaa, joka auttaa heitä oppimaan  kotona tai koulussa”, sanoo Howard Dalziel Pelastusarmeijan kansainvälisestä päämajasta.

Kansainvälisen päämajan uutinen