Miten elämme täysin vapaina?

image description

Tee niin kuin tahdot. Tykkää mistä haluat, ajattele ja sano mitä sinua huvittaa. Nykyajan yhteiskunnassa haluamme pitää tiukasti kiinni vapaasta tahdosta. Hirvittävien terroritekojen jälkimainingeissa meille on tullut entistäkin tärkeämmäksi säilyttää mielipiteenvapaus, uskonnonvapaus ja lehdistön vapaus. Mutta miten ajattelemme vapaasti ja miten me elämme silloin,
kun elämme täysin vapaina?

Renessanssiaikana kukoisti käsitys ihmisen vapaasta tahdosta. Silloin keskusteltiin ihmiskunnan vapaista valinnoista, joihin kukaan tai mikään ei ole vaikuttanut. Hollantilainen filosofi Erasmus Rotterdamilainen käsitteli kysymystä vapaasta tahdosta teoksessaan De libero arbitrio diatribe. Siinä tilanteessa tarttui kynäänsä teologi ja uskonpuhdistaja Martti Luther ja kirjoitti vastineen, jossa hän esitti vastakkaisen näkemyksensä. Me emme suinkaan ole vapaita tekemään valintoja niin kuin haluamme. Lutherin mukaan ihmisen tahtoa sitoo hengellinen turmeltuneisuus, joka on seurausta siitä, että ihminen syntiinlankeemuksessa käänsi selkänsä Jumalalle. 

Tänä aikana, jolloin tärkeimpiä perusarvoja on loukkaamaton yksilön vapaus, on vaikea väittää jotakin muuta. Pelastusarmeijassa me olemme kuitenkin Lutherin tavoin nähneet myös niin kutsutun vapauden kääntöpuolen. Sen mitä voisimme kutsua rikkinäisten ihmisten ja rikkoutuneiden ihmissuhteiden turmeltuneeksi vapaudeksi. Se on kuviteltua vapautta, joka vie meitä vain yhä syvempään vankeuteen omaan itsekkyyteemme. Me uskomme, että Raamattu on oikeassa siinä, että me voimme vapautua täydellisesti vain Jumalan armosta ja uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Uskon kautta tulemme kokonaan vapaiksi tekemään niitä hyviä tekoja, joita Jumala alusta alkaen tarkoitti meidät tekemään. Me vapaudumme sisäänpäin kääntyneestä itsekkyydestämme ja muutumme kokonaan niin, että voimme kasvaa lähimmäisenrakkauteen ja avoimuuteen ihmissuhteissa.

Pelastusarmeijassa emme koskaan tule hyväksymään sortoa tai epäoikeudenmukaisuutta, riippumatta siitä onko se yksilön tai yhteisön harjoittamaa, tai tapahtuuko se uskonnon tai politiikan nimissä. Sen sijaan uskomme, että vapaus on jotakin enemmän kuin että saa tehdä mitä itse haluaa. Meille vapaus ei ole vain sitä, että saamme olla mitä itse haluamme, vaan myös vastuuta tulla millaisiksi Jumala on meidät tarkoittanut.

Johnny Kleman
eversti
Suomen ja Viron Pelastusarmeijan johtaja


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi!

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä