Pelastusarmeija mukana Ympäristöministeriön TOIMEKAS-hankkeessa

image description
Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr on mukana Y-säätiön koordinoimassa usean palveluntuottajan yhteisessä TOIMEKAS-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda matalan kynnyksen työtoiminnan ja arjen mielekkääseen tekemiseen kannustava malli asunnottomien asumispalveluihin. 

Hankkeen tavoitteena on tukea entisten asunnottomien osallisuutta yhteiskuntaan, parantaa työllistymisedellytyksiä ja selvittää työllistymis- ja kuntoutuspolkuihin liittyviä kannustinloukkuja sekä etsiä ratkaisuja niihin. Kolmivuotinen hanke käynnistyi 1.3.2017 ja siinä on mukana Y-säätiö (koordinoija), Suomen Pelastusarmeijan säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti ry, Sininauhasäätiö, Vva ry sekä Työterapinen yhdistys.

Suomen Pelastusarmeijan säätiön työskentely hankkeen parissa alkoi virallisesti 1.9.2017. Työskentelyn tavoitteena on mallintaa matalan kynnyksen työtoiminta ja kuvata osallistumiseen liittyviä kannustinloukkuja sekä etsiä niihin ratkaisuja. Tärkeä osa kehittämisprojektia on saada matalan kynnyksen työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden ääni kuuluville. 

Pelastusarmeijalla on pitkä historia työn tarjoamisesta asunnottomille, joten hankkeessa mukana oleminen on luonnollinen osa työn jatkumoa. TOIMEKAS-hanke on osa Ympäristöministeriön Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE-hanke 2016-2019). 

Y-säätiön koordinoima hanke on saanut STEA:n rahoituksen kolmeksi vuodeksi.