Julkaistu 19.3.2024 13:12

Pelastusarmeijan Suurmetsän vanhusten asuintalojen tilalle suunnitellaan senioritaloja

Osoitteessa Puistolantie 6 suunnitellaan huonokuntoisten Pelastusarmeijan vanhustentalojen tilalle kahta pääosin 3–4-kerroksista senioritaloa. Vuokra-asuntojen ohella taloon olisi tulossa myös ympärivuorokautisen hoivan yksikkö vanhuksille. Asunnot olisi tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille vähävaraisille senioreille.  

Hankkeen kaavakehitys on vireillä, ja siihen liittyvä asukastilaisuus on katsottavissa Helsingin kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla (Puistolantie 1 ja 6 asemakaavan muutos). 

Pelastusarmeija haluaa aktiivisesti kertoa rakennushankkeesta sekä hälventää mahdollisia ennakkokäsityksiä hanketta kohtaan. Pelastusarmeija haluaa myös kannustaa kaikkia kertomaan mielipiteensä kaavoituksesta. Mielipiteet pyydetään lähettämään viimeistään 22.3.2024 sähköpostilla osoitteeseen [email protected] .  

Rakennushanke on positiivinen asia  

”Olemme iloisia ja ylpeitä suunnitelmasta tuoda Puistolaan uusia moderneja seniorikoteja, jotka tarjoaisivat hyvää ja turvallista vanhuutta vähävaraisille. Asunnoissa huomioidaan senioreiden erityistarpeet, kuten esteettömyys. Haluamme kunnioittaa suunnittelussa asuinalueen ominaispiirteitä, luontoa ja naapurustoa. Samalla Puistolan kaupunginosa kehittyisi. Tällä hetkellä alueella on vain vähän esteettömiä asumismahdollisuuksia. Koemme tämän positiivisena ja hienona asiana” , kertoo Pelastusarmeijan kiinteistöpäällikkö Petra Lamminkari .  

”Pelastusarmeija on ollut osa Puistolan asuinyhteisöä jo viisikymmentä vuotta, ja aikomuksenamme on olla sitä seuraavat sata vuotta” , Lamminkari jatkaa.   

Rakennushankkeen lähtökohta   

Kyseisellä tontilla on tällä hetkellä Pelastusarmeijan Suurmetsän vanhusten asuintalo. Se tarjoaa yhteisöllistä asumista itsenäiseen asumiseen kykeneville yli 55-vuotiaille pienituloisille helsinkiläisille. Asuintalo muodostuu kahdesta 1970-luvun lopulla rakennetusta talosta. Rakennusten kunto on heikko ja käytettävyys huono, minkä vuoksi tontille halutaan rakentaa uusia senioriasuntoja. 

Tontti ja kaava    

Hankkeen tontin kaavasuunnitelma on nähtävillä Helsingin kaupungin sivuilla. Kaava antaa rajat sille, mitä tontille voidaan tehdä ja mitä sille voidaan rakentaa. 

”Pelastusarmeijassa tiedämme, että kaavoitus herättää monesti tunteita, ja haluammekin kertoa avoimesti mitä olemme suunnittelemassa tontille. Näin kaikilla on ajankohtainen tietämys alueen kehityssuunnitelmista” , kiinteistöpäällikkö Petra Lamminkari sanoo. 

Puistolassa on käynnissä muitakin kaavoitushankkeita. Pelastusarmeijan rakennushanke rajautuu tontille Puistolantie 6.   

Uudet asunnot  

Seniorikansalaisille suunnitellaan rakennettavaksi uusia koteja. Tavoitteena on, että asukas voisi asua talossa elämänsä loppuun asti.  

Suunnitelmassa uudet asunnot ovat tavallisia vuokra-asuntoja sekä ympärivuorokautisen hoivan asuntoja. Asunnot on tarkoitettu vähävaraisille yli 55 vuotta täyttäneille seniorikansalaisille.  

Pelastusarmeija on tehnyt pitkään vanhustyötä. Espoon Viherlaaksossa on Iltalan hoivakoti. Se ja nykyiset Puistolan asuintalot antavat vahvan asiantuntijapohjan uusien senioritalojen suunnittelulle. Iltala on ollut toiminnassa jo 93 vuotta.  

Uudet rakennukset  

Havainnekuva näyttää rakennukset sellaisena kuin ne on suunniteltu tontille. Rakennushanke sisältää kaksi taloa.  

Kolme- ja nelikerroksiset talot ovat pohjoisen puolella olevista rivi- ja omakotitaloista nähtynä maltillisen kokoisia. Nelikerroksisen talon kolme kerrosta ovat maantason yläpuolella ja alin sijoittuu puolittain maanpinnan alapuolelle, sillä kyseessä on rinnetontti. Tontti itsessään on alueen matalimmassa kohdassa. 

Rakennusten varjot  

Talot ja niiden sijoittelu on mietitty siten, että ne varjostaisivat mahdollisimman vähän naapurustoa. Asiaa työstetään vielä Helsingin kaupungin kanssa.   

Varjoja on tarkasteltu niinä aikoina vuodesta, jolloin talojen varjot ovat pisimmillään. Esimerkiksi 21.3. klo 11 täyden auringon aikaan talon varjo peittää naapuritontin autokatoksen. Ilta-auringon aikaan talon varjo peittää Tuulen tupa -juhlatilan tontista etuosan ja julkisen parkkipaikan. Kesäauringossa talot aiheuttavat hyvin pienen varjon. 

Luonto ja naapurusto  

Rakennusten ympäristö on tarkoitus säilyttää mahdollisimman avoimena ja puistomaisena. Tontin puusto pyritään suojaamaan ja säilyttämään uusien rakennusten ympärillä. Yhdeltä sivulta tontti rajoittuukin kaupungin puistoalueeseen, mikä auttaa alueen säilymistä vehreänä.   

Puistola  

Puistolassa esteettömien kotien tarjonta on vähäistä. Pelastusarmeijan uudet senioriasunnot vastaavat myös tähän tarpeeseen.  

Asunnoista on Puistolan juna-asemalle matkaa kaksi kilometriä. Viima-pikaraitiotien on tarkoitus yhdistää Pohjois-Helsinki ja Vantaa toisiinsa raideliikenteellä. Viima-raitiovaunun pysäkki on suunnitteilla Puistolantien alkuun. 

Puistolan asukkaille tärkeä Tuulen tupa, Puistola-Seuran hallitsema juhlatila, on tontin naapurissa. Juhlatilan nykyinen ajoyhteys säilyy, ja yleisiä parkkipaikkoja tulee olemaan riittävästi myös jatkossa. Senioritalon asukkailla ei juuri autoja ole käytössä.  

Aikataulu:  

Rakennushanke ajoittuu vuosille 2025–2026.    

Tiedustelut  

Rakennushankkeesta voi tiedustella Pelastusarmeijan kiinteistöpäällikkö Petra Lamminkarilta [email protected]   tai puhelimitse 040 761 8499