Julkaistu 1.1.2020 08:00

Sotahuuto 130 vuotta - Arkistojen aarteita: 1892

Hyvää sanomaa vuodesta 1890 lähtien! Sotahuuto on yksi Suomen pitkäikäisimmistä tauotta julkaistuista aikakauslehdistä. Tässä sarjassa kurkistamme Sotahuudon arkistojen kätköihin. Ensimmäisessä osassa tutustutaan tammikuussa 1892 julkaistuun vuosikatsaukseen.
Perjantaina 8 p. tammikuuta 1892

Lyhyt katsaus

armeijan waikutukseen Suomessa vuonna 1891.

Tila kentällä

Vuoden 1891 alussa oli meillä 5 osastoa ja 19 upseeria. Vuoden 1892 alussa on meillä 9 osastoa ja 28 upseeria sekä 3 slumasemaa.

Helmikuun lopussa awasi kapteeni Skarp Hankoniemen osaston. Työ siellä alkoi äkkiä kukoistaa kesän aikana. Maaliskuussa awattiin Helsingin II, joka kuitenkin myöhemmin, Kesäkuussa, yhdistettiin Helsingin IV kanssa.

Huhtikuun 1 p:nä awattiin Helsingin III ja Joulukuun 1:nä aloitettiin työ Loviisassa.

Työ Slummissa alkoi Huhtikuussa, jolloin kapteeni Sandberg asettui Nummimäkeen Turussa, ja kun sitten Marraskuussa saimme lisään upseereja Ruotsista, kykenimme awaamaan 2 slumasemaa Helsingissä.

Muutoksia staabissa.

Maaliskuun 13 p:nä ylensi englantilainen P.M. [päämaja, toim. huom.] adj. H. v. Haartman’in majuriksi sekä korkeimmaksi johtajaksi työhömme Suomessa.

Staabikapteeni Toft rouvineen oli wähän ennen sitä palannut takaisin Ruotsiin ja heidän jälkeensä tulivat staabikapteeni ja rouva Diron. Sairauden tähden täytyi rouva Dironin matkustaa kotiinsa Englantiin jo Syyskuussa. Staabikapteeni jäi yksin jälelle kolmeksi kuukaudeksi, kunnes hänenkin heikon terveyden takia täytyi jättää meidät joksikuksi ajaksi. Toivomme kuitenkin, että muutamien kuukausien kuluttua saamme terwehtiä heitä terwetulleina takaisin luoksemme — sillä välin tulee toinen staabikapteeni Ruotsista auttamaan majuria.

P. M. staabiin on sitäpaitsi tullut lisään kaksi apulais upseeria Ruotsista, nimittäin adjutantti Sjöbin, joka on sanomalehtiemme toimittaja, ja luutnantti Lidén, joka hoitaa rahastoa ja tilintekoja.

Sisääntulleita kentälle.

Ruotsi on wuoden kuluessa antanut meille 2 mies ja 3 naiskenttäupseeria sekä 1 slumupseerin. Sitäpaitsi on Norja antanut meille 1 kenttäupseerin.

Tärkeitä tapahtumia.

Vuoden alussa kävi majuri ja rouva Lagercrantz meitä terwehtimässä. Samassa tilaisuudessa pidettiin upseerikokous, joka tuli suureksi siunaukseksi.

Ensimmäinen yleinen suomalainen upseerikongressi pidettiin Syyskuussa yhteydessä majuri Oliphantin käynnin kanssa täällä. Silloin olivat kaikki meidän upseerimme läsnä.

Wankeuden rangaistus on wuoden kuluessa kohdannut kapteeni Gladia, sentähden että hän wastoin kieltoa piti kokouksia Turussa. Moni muu kumppani on saanut sakkoja, jotka heidän nyt tänä wuonna täytyy maksaa. Jumala on antawa heille rohkeutta iloisesti ja nöyrästi kärsiä hänen nimensä tähden.

Lähenevästä yleisestä wainosta pelastusarmeijaa vastaan sekä meidän sanomalehtiemme lakkauttamisesta olemme tosin muutaman kerran kuulleet, mutta ne huhut eivät tähän saakka ole näyttäneet merkitsewän mitään.

”Herra varjelee omiaan.” Kiitollisuudella menneestä ja toiwoen woittoa tulewaisuudessa on armeija aloittanut kolmannen työvuotensa Suomessa.

A. S—n. 


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä