Ystävänpäivä ei ole vain kukkia ja suklaata

image description
Avioliittoneuvoja, majuri Jorgen Booth pureutuu ihmissuhteiden kulmakiviin – avioliiton ja rakkauden voimavaroihin.

Olin ollut seitsemän vuotta Pelastusarmeijan upseerina kun tajusin, että hyvät aikeeni, Raamatun tuntemukseni, kristillinen uskoni ja koulutukseni eivät olleet täysin varustaneet minua auttamaan tehokkaasti ihmisiä, jotka tulivat luokseni saamaan apua ihmissuhdeongelmiinsa.

Jatkoinkin Pelastusarmeijan palvelutyöni ohella opiskelua, ja sain ammatillista koulutusta Relatelta, joka on tunnettu englantilainen neuvontajärjestö. Kiireisen Pelastusarmeijan työni ohessa minusta tuli ensin neuvoja, sitten ohjaaja Relatella, ja päätin opintoni Lontoon Kings Collegessa. Opiskelu paransi kristillistä palvelutyötäni vahvistamalla ja jäsentämällä ihmissuhteiden parissa tekemääni työtä.

Ihmissuhde, pariskunta ja rakkaus

Pelastusarmeijassa tekemäni neuvonta on paljastanut mielenkiintoisia piirteitä. Jotkut pariskunnat lykkäävät neuvonnan aloittamista tai jopa kieltäytyvät siitä syyllisyyden tai häpeän tunteen takia.

Toiset alistuvat mieluummin elämään onnettomina kuin kohtaavat todellisuuden ja hakevat apua. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi neuvonta ja terapia, ja viimeisenä vaihtoehtona on eroaminen. Kerron tästä, koska olen kuullut lukemattomia kertoja ”Kristittynä en voisi tehdä niin, mitä ihmiset oikein sanoisivat?” tai ”Mitä he minusta oikein ajattelisivat?”

Voisi ehkä auttaa, jos muistuttaisimme itsellemme, mitä tarkoittavat käsitteet ihmissuhde, pariskunta ja rakkaus.

Ihmissuhde: Yhdessä olemisen tila tai tapa, tunnepitoinen tai seksuaalinen suhde, ystävyys, liike-elämän kumppanuussuhde. Ihmisillä on tarve kokea ”kannustavia ihmissuhteita”.

Pariskunta: Se, mikä yhdistää kaksi asiaa tai ihmistä. ”Pariskuntien ongelmien” syyt voivat johtua ihmissuhteen keskeisistä ominaisuuksista.

Rakkaus: Kiintymys, armeliaisuus, mieltymys. ”Rakastuneena oleminen” on yhteinen tunne siitä, että on ymmärretty, välittämisen kohde, ja kaipaa toisen luokse silloin kun ollaan erossa.

Mielestäni rakkaus on selvästi ilmaistu Raamatussa, esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 3. luvun 16. jakeessa: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa” Rakkaus nimenomaan antamisena, ei saamisena.

Ihmissuhteiden kulmakivet

Uskon, että hyvien ihmissuhteiden, erityisesti hyvien avioliittojen, kulmakivet nousevat esiin niin Raamatun viisaudesta kuin tieteellisissä tutkimuksissakin: Proaktiivinen rakkaus, joka on ilmaistu ymmärryksenä, huolenpitona ja haluna olla yhdessä...

Ihmissuhteet saattavat olla saman tyyppisiä, mutta eivät samanlaisia, sillä jokaisen ihmisen ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ja kokemukset ovat ainutlaatuisia. Ihmissuhteita on eri pituisia, eri ikäryhmien ihmissuhteissa on eroja, samoin silloin kun otetaan huomioon se mistä ihmiset ovat kotoisin, perhetaustat, uskomukset ja kulttuurilliset tavat.

Vuosien varrella olen huomannut muutoksia siinä, miten paljon ja miten monenlaisia haasteita pariskunnat kohtaavat. Nämä haasteet heidän pitää selvittää, mikäli he haluavat suhteensa kukoistavan. Haasteet tuntuvat usein liittyvän monien asioiden tekemiseen yhtä aikaa perheen ja kodin piirissä. Lisäpaineita tuovat työn vaatimukset ja vapaa-ajan aktiviteettien määrä.

Mikä vain mainituista asioista voi vakavasti vahingoittaa kaikkia ihmissuhteita. Esimerkiksi taloudellisista syistä voi olla tarve tehdä enemmän töitä ja olla vähemmän aikaa kotona. Sairaus tai onnettomuus voi aiheuttaa tarpeen vaihtaa työpaikkaa tai lopettaa työnteko kokonaan, mistä syntyy ristiriitoja. Tällaiset tavalliset, mutta suhteiden kannalta hyvin häiritsevät elämänmuutokset vaativat huolellisia neuvotteluja ja mukautumista kaikilta osapuolilta.

Ihmissuhteissa jokaisen elämänalueen on mahdollista rikastua ja kasvaa, mutta vaaditaan toisten huomioon ottamista ja viisasta tasapainoilua. En voi antaa ammatillisia neuvoja, mutta henkilökohtaisen kokemukseni perusteella voin sanoa: Mieti prioriteettejasi, ymmärrä nykyinen tärkeysjärjestyksesi ja mikäli tarpeellista, oli se kuinka epämukavaa tahansa, korjaa sitä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Avioliiiton ja rakkauden voimavarat

Pohtikaamme hetki avioliiton ja rakkauden voimavaroja. Niitä ovat esimerkiksi:

1) Vahvan perustan rakentaminen. Ymmärrätte ja kunnioitatte toisianne, tunnette toisenne ja huolehditte toisistanne. Yhteisenä tavoitteenanne on vahvistaa ja kehittää suhdetta.

2) Aktiivinen ja positiivinen kommunikaatio. Kuuntelette tarkasti toisianne, puhutte toisillenne huomaavaisesti.

3) Erimielisyyksien selvittäminen positiivisella tavalla: ei hyökäten tai puolustellen, vaan järkevällä tavalla työskennellen asian selvittämiseksi ilman äkillisiä purkauksia.

4) Järkevä anteeksiantaminen. Ei pikainen tai pinnallinen anteeksianto, vaan pohdittu ja vakavissaan annettu. Ei anneta vääryyksien tai loukkauksien johtaa  katkeruuteen, vihaan ja kostamiseen, jotka hämärtävät anteeksiantoa vaativat asiat.

5) Terve ja rikastava näkemys seksistä. Toisiltamme oppiminen, puhuminen seksistä aikuisina ilman taka-ajatuksia tai väärinymmärryksiä, tuntien kumppanimme halut ja tarpeet ja yhdessä nauttien.

6) Rakkaus toiminnassa. Niin kuin musikaalissa My Fair Lady ytimekkäästi sanotaan: Jos olet rakastunut, NÄYTÄ SE MINULLE.

Ihmissuhteiden voimavarojen vastakohtia ovat tietämättömyys, itsekkyys, kunnioituksen puute ja laiminlyönnit, jotka usein johtavat huonoon kohteluun samoin kuin muihin negatiivisiin ja vahingollisiin tunteisiin ja käytösmalleihin. Toisinaan syynä voi olla silkka väsymys, ahdistuneisuus tai stressi…

Esimerkiksi Pelastusarmeijan työntekijät joutuvat usein muuttamaan paikasta toiseen palvelutyönsä takia. He eivät ajattele asiaa useinkaan kovin paljon, vaikka työn, kodin ja yhteisön vaihdos saattaa aiheuttaa kovaa stressiä. Seurauksena voi olla asennemuutos, joka näkyy alisuoriutumisena, perheen sisäisinä ristiriitoina ja joissakin tapauksissa vakavina piiloon jäävinä terveysongelmina. Neuvon miettimään asiaa, ja sitten tekemään sille jotakin: puhu kumppanillesi, puhu lääkärille, puhu johtajillesi ja puhu Jumalalle rukouksissa.

Maan päällä

Ammatillisen kokemukseni perusteella voin sanoa, että jotkut kristityt pariskunnat uskovat avioliittojen olevan Taivaassa määrättyjä. Ei ole minun asiani kiistää tällaisia ajatuksia, mutta ehkä saan kunnioittavasti muistuttaa, että hyviä suhteita työstetään ja eletään täällä maan päällä!

Minulta kysyttiin äskettäin, mitä työni minulle antaa. Väistämättä työni lisääntyy tiedon ja kokemuksen kasvaessa. Olen onnellinen, kun saan tehdä työtä, joka vastaa koulutustani ja josta nautin, samalla kun pyrin auttamaan toisia löytämään käytännön tapoja ihmissuhteidensa vahvistamiseen ja niistä nauttimiseen.

Haluan kiittää Sotahuudon lukijoita artikkelini lukemisesta. Toivon, että kirjoitukseni auttaa jotakuta joskus jollakin tavalla! Lopuksi vielä ajatus mietittäväksi: ”Ilman tietoa ei voi olla ymmärrystä, ilman ymmärrystä ei voi olla hyväksyntää, ilman hyväksyntää ei voi olla kunnioitusta!”

Toivotan lukijoille Jumalan siunausta ja oikein hyvää ystävänpäivää!

Jorgen Booth
majuri
avioliittoneuvoja 


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä