Lahjoituksella laadukasta opetusta Mosambikin esikouluissa

image description
Pelastusarmeija sai viime kesänä suuren siunauksen 50 000 euron lahjoituksen muodossa. Avokätinen lahjoittaja toivoi, että varat käytettäisiin Mosambikin lasten hyväksi. Rattaat lähtivät pyörimään, ja Pelastusarmeijan kansainvälisen päämajan projektiosasto suunnitteli Mosambikin territorion kanssa projektin, joka kohdistettiin viiden Pelastusarmeijan esikoulun kehittämiseen. Paikallinen yhteisö osallistui hankkeen suunnitteluun, joten se pureutuu yhteisön tärkeimpinä pitämiin osa-alueisiin ja ongelmiin.

Mosambik sijaitsee Itä-Afrikassa Intian valtameren äärellä. Entinen Portugalin siirtomaa kärsi 1970-luvun lopulla verisen sisällissodan maan itsenäistymisen jälkeen. Yli kymmenvuotinen sota vaati lähes 900 000 siviilin hengen, ja yli viisi miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa. Sota jätti jälkeensä tuhottuja kyliä ja miinoitettuja alueita ja vaurioitti pahasti maan taloutta.

Tänä päivänä Mosambik on yksi maailman köyhimmistä valtioista: lähes puolet kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Puolet väestöstä on lukutaidotonta, ja alle 5-vuotiaista lapsista miltei puolet kärsii aliravitsemuksesta. Äärimmäiset sääilmiöt luovat lisähaasteen kestävälle kehitykselle: Mosambikia koettelevat niin trooppisten syklonien aiheuttamat kaatosateet kuin kuivuus ja aavikoituminenkin. Luonnonkatastrofit tuhoavat istutettuja peltoja, rakennuksia ja teitä.

Ilmaston merkitys kävi ilmi projektia käynnistettäessä: paikallinen projektiupseeri oli huolissaan, ehdittäisiinkö lahjoitusvarat siirtämään ajoissa Mosambikiin ennen sadekauden alkua, jotta hankkeen rakennustyöt pystyttäisiin aloittamaan hyvällä säällä..

Suuri varhaiskasvatuksen tarve

Pelastusarmeijan työ alkoi Mosambikissa vuonna 1916, kun Etelä-Afrikassa asuneet kristityiksi kääntyneet mosambikilaiset palasivat kotimaahansa ja aloittivat evankelioimistyön. Tänä päivänä Mosambikin Pelastusarmeijan territoriossa julistetaan evankeliumia 12 eri kielellä 59 osastossa.

Mosambikissa vallitsee suuri lasten koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tarve. Lapsille tarjottava laadukas opetus on noussutkin yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista yhteisöissä. Territoriomme rahoittaman projektin tavoitteena on opetuksen laadun ja tason parantaminen paikallisen Pelastusarmeijan viidessä esikoulussa: Bagamoiossa, Inhagoiassa, Luis Cabralissa, Xai-Xaissa sekä Vilanculossa. Projektilla pyritään myös saavuttamaan valtion asettama varhaiskasvatuksen vähimmäistaso.

Opetuksen tasoa pyritään parantamaan esikouluissa kolmen toimenpiteen avulla: opetusmateriaalia hankkimalla, koulurakennuksia korjaamalla ja henkilökunnan ammattitaitoa kehittämällä. Projektin avulla koulujen oppilaille on hankittu kirjoja, opetusmateriaalia ja leikkivälineitä, kuten liukumäkiä ja keinulautoja. Kouluihin on saatu ostettua 60 patjaa ja sänkyä pienokaisten päiväunihetkiä varten. Kolmeen kouluun on suunnitteilla rakentaa kauan kaivatut leikkialueet.

Osa koulurakennuksista on ollut kipeästi remontin tarpeessa. Luis Cabralin luokkahuoneen ja vessan seinämissä oli niin pahoja halkeamia, että koulu jouduttiin sulkemaan muutamaksi kuukaudeksi lasten turvallisuuden vuoksi. Myös Vilanculon vessat ovat olleet niin huonossa kunnossa, että valtio on uhannut sulkea koulun, jos tiloja ei paranneta. Projektin ansiosta esikoulujen vessoja ja luokkahuoneita on saatu remontoitua, rakennuksia maalattua ja huonokuntoisia kattoja korjattua. Lisäksi projektin aikana kunnostetaan koulujen vesipisteitä sekä sähkö- ja putkijärjestelmiä. Projektilla pyritään myös parantamaan lasten ja henkilökunnan turvallisuutta ensiaputarvikevarastoja täydentämällä ja turvajärjestelmiä asentamalla. Projektin myötä muun muassa Xai-Xain koulua ympäröivän muurin rakennustyöt on viimein saatu päätökseen.

Positiivinen vaikutus satojen elämään

Esikoulujen henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen arvioitiin yhdeksi projektin tärkeimmistä osa-alueista. Projekti tarjoaa opettajille kertauskoulutusta turvallisuus-, terveys- ja lastensuojelun kysymyksistä. Koulutusta annetaan myös opetustaidoista, taloushallinnosta, raportoinnista ja ensiavusta. Koulun johtokomitea sekä vanhempain- ja opettajien yhdistys saavat johtamiskoulutusta. Lisäksi Pelastusarmeijan osastoille tarjotaan opetusta taloushallinnon asioista. 

Esikoulujen tarpeena on ollut myös yhteyksien luominen, verkostoituminen ja kumppanuuksien solmiminen varhaiskasvatuksen eri sidosryhmien kanssa koulujen johtamisen ja opetuksen tason parantamiseksi. Projektilla pyritäänkin edistämään yhteistyötä esikoulujen ja valtion sosiaalihuollon, opetusviraston sekä eri varhaiskasvatusjärjestöjen välillä.

Projekti vaikuttaa positiivisesti satojen ihmisten elämään: siitä hyötyvät koulujen 350 lasta sekä 21 opettajaa. Projektista vastaava majuri Dyson Chifudzeni on erittäin kiitollinen territorion saamasta lahjoituksesta:

– Projektin ansiosta koulurakennuksemme ovat paljon paremmassa kunnossa, mikä on vaikuttanut myönteisesti koulujen toimintaan. Lasten vanhemmat ovat tyytyväisiä, ja koko yhteisö on todella vaikuttunut projektin saavutuksista. Olemme todella kiitollisia kaikesta saamastamme tuesta.

Varojen lahjoittajan ansiosta voimme auttaa näitä Mosambikin lapsia aloittamaan opintaipaleensa kohti valoisampaa tulevaisuutta. Kuten Etelä-Afrikan entinen presidentti ja ihmisoikeustaistelija Nelson Mandela sanoi: ”Koulutus on kaikkein voimakkain ase, jota voimme käyttää maailman muuttamiseksi.”

Maria Vataja
Kuvat:
Mosambikin Pelastusarmeijan esikoulut 


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä