Julkaistu 31.1.2020 06:00

Se on kotelo, Sinä perhonen

Helmikuun Sotahuudossa puhutaan muun muassa sanoista, sanojen vaikutuksesta ja vaikuttimista sanojen takana. Usein unohtuu, että ihmisten välinen vuoropuhelu, dialogi, ei ole kuitenkaan vain puhumista. Se on myös – ja ennen kaikkea – kuuntelemista.

”Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja”, sanotaan Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjassa. Dialogin tarkoituksena ei ole voittaa keskustelukumppania, laulaa häntä Väinämöisen tavoin suohon. Dialogin päämäärä on kuulla ja ymmärtää, mitä toinen sanoo ja miksi hän sen sanoo. Se, että ymmärtää toista, ei tarkoita, että on luovuttava omasta mielipiteestä. Onnistuneen dialogin päätteeksi keskustelukumppanit saattavat edelleen olla eri mieltä asioista, mutta he ovat oivaltaneet, että asioista voi ajatella toisinkin, ja voivat jatkaa elämää rinta rinnan toinen toistaan kunnioittaen.

Tunnettu filosofi Martin Buber puhui perussanoista, joille kaikki ihmisten välinen vuorovaikutus perustuu, ja jotka määrittelevät sen, miten suhtaudumme toisiimme. Buberin mukaan perussanat ovat oikeastaan sanapareja, joita on kaksi: Minä-Sinä ja Minä-Se. Minän suhde Siihen on samanlainen kuin subjektin eli toimijan suhde objektiin eli toiminnan kohteeseen. Aitoa dialogia ei voi syntyä silloin, kun Minä pyrkii ylhäältä käsin vaikuttamaan Siihen eli johonkin toiseen, jota ei pidä tasavertaisena. Todellista kohtaamista ja jakamista voi tapahtua vain Minän ja Sinän välillä. Minä ei asetu dialogissa Sinän yläpuolelle, vaan haluaa kuulla ja avoimin mielin ymmärtää, mitä Sinä sanoo. Jos ihmiset kohtaavat toisensa Minä-Se -tasolla, he näkevät toisissaan vain perhosen kotelon. Minä-Sinä -tasolla ihminen näkee kotelon sisällä olevan kauniin perhosen ja siinä olevan potentiaalin.

Buber myönsi, että aito kohtaaminen Minän ja Sinän välillä toteutuu vain harvoin, mutta se on silti ihanne, jota kohti tulee aina pyrkiä. Täydellisenä Minä-Sinä -suhde voi toteutua vain Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala ei tyytynyt vain keskustelemaan ihmisen kanssa, vaan hän tuli maailmaan elämään ihmisenä ihmisen rinnalla. Hän kulki koko matkan syntymästä kuolemaan ja koki kaiken sen, mitä ihminen kokee. Heprealaiskirjeen kirjoittaja toteaakin, että ”hän jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan” (Hepr. 4:15).

Saga Lippo
majuri
ylisihteeri 


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä