Vastuullisesta lahjoittamisesta

image description
VaLa ry, eli Vastuullinen Lahjoittaminen ry, on yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa. Pelastusarmeija liittyi VaLan jäseneksi vuoden 2017 alussa.
– Pelastusarmeija suurena, monipuolisena ja kansainvälisenä toimijana on erittäin tervetullut jäsenistömme joukkoon. Mitä laajempaa osaa suomalaisesta yhteiskunnasta edustamme, sitä paremmin pystymme toimimaan kaikkien hyväksi, kommentoi VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

Vastuullinen Lahjoittaminen ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä. VaLassa on jäseniä 50, ja jäsenyhteisöt osallistavat toiminnassaan noin miljoona suomalaista lahjoittajaa ja tukijaa.

– Missionamme on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjämme oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa, tähdentää VaLan pääsihteeri Pia Tornikoski.

– Tavoitteenamme on edistää kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen varainhankinnan eettisyyttä, joka näin ollen edistää kansalaisten luottamusta varainhankintaan. Haluamme kehittää myös vastuullista lahjoituskulttuuria vaikuttamalla yleiseen mielipiteeseen.

Miten tämä konkreettisesti tapahtuu?

–Tarjoamme tietoa ja koulutusta jäsenyhteisöillemme. Järjestämme paljon varainhankinnan seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Koulutuksen tavoitteena on saada kentälle entistäkin ammattitaitoisempia ja motivoituneempia varainhankkijoita.  Vuosittain koulutuksiimme osallistuu henkilöitä yli sadasta organisaatiosta.

VaLa osallistuu julkiseen keskusteluun aktiivisesti ja tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää.

– Yhteistyökumppanimme Resource Alliance järjestää kansainvälisen varainhankinnan konferenssin IFC:n. Siellä kokoontuu yhteen tuhat varainhankkijaa 60 maasta. Tällainen kansainvälinen yhteistyö ja tietojen jakaminen on hyvin arvokasta.

Eettistä varainkeruuta


VaLa kannustaa varainhankinnassa eettisyyteen.

– Suomalaiset varainhankkijat työskentelevät useilla aloilla ja erilaisissa organisaatiokulttuureissa, mutta tavoitteissa on paljon yhteistä: he työskentelevät auttaakseen muita, tehdäkseen muutoksen, tehdäkseen maailmasta paremman paikan. Työn toteuttamisessa jaetaan yhteisiä arvoja ja käytäntöjä.

Lähtökohta on toiminnan lainvoimaisuus, joka ottaa huomioon muun muassa lainsäädännön rahankeräys-, henkilötieto-, kuluttajansuoja- ja kirjanpitolain pykälät.

– Eettiseen toimintaan kuuluu läpinäkyvyys niin, että lahjoittaja on tietoinen lahjoituksensa lopullisesta kohteesta ja voi luottaa siihen, että lahjoitus käytetään sovitusti. Tähän liittyy myös rehellisyys rahankeruuseen liittyvissä kuluissa. Lahjoittaja toivoo mahdollisimman suuren osan menevän itse kohteeseen. Kannustamme kuitenkin kertomaan rehellisesti näistä kuluista, sillä on ymmärrettävä, että niitä syntyy – muun muassa pankki- ja postikustannukset ja tiedottaminen ovat välttämättömiä. Hallinnolliset kulut taas usein heijastavat hyvin organisoitua toimintaa – työntekijät ovat ammattitaitoisia ja johtaminen on tehokasta.

Pia Tornikoski näkee, että suomalainen varainkeruu on erittäin ammattitaitoista.

– Suoranaiset väärinkäytökset ovat hyvin harvinaisia. Keräysluvalliset tahot tiedostavat varainkeruun eettiset tarpeet ja toimivat esimerkillisesti. Tästä anonyymina esimerkkinä tapaus, jossa muistisairas vanhus teki huomattavan lahjoituksen järjestölle. Järjestö tarkasti tilanteen oma-aloitteisesti ja palautti lahjoituksen.

– Erittäin tärkeä eettisyyden näkökulma on edunsaajan huomioon ottaminen. Varainkeruussa on kolme osapuolta: lahjoittaja, kerääjä ja kohde, jolle kerätään. Keräyksen kohteen yksityisyydensuoja on otettava huomioon esimerkiksi yhteisöjemme markkinoinnissa ja viestinnässä. Ylilyöntejä voi tapahtua ja niiden ennaltaehkäisy on tärkeää.

Suomen rahankeräyslaki on yksi Euroopan tiukimmista. Sisäministeriö on pitkään suunnitellut rahankeräyslain uudistusta, ja se on nyt esiselvityskierroksella. Pia Tornikoski toimii Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n puheenjohtajan Eero Rämön kanssa pysyvänä asiantuntijana sisäministeriön asettamassa työryhmässä. 

– Tuomme esiin kolmannen sektorin intressejä. Sisäministeriön toiveissa on byrokratian vähentäminen ja keräystoiminnan helpottaminen, mutta niin että toiminta jatkuu vastuullisena ja eettisenä. Oman lisänsä tähän tuovat EU:n säädökset. Varainkeruussa on monia asioita, joita ei suoraan tule ajatelleeksi, kuten esimerkiksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumista koskevat lait.

– Rahankeräyslain uudistukset ovat tervetulleita, kunhan kolmannen sektorin tarpeet on myös huomioitu. Ehdottomasti näen tämän enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

Uudenlainen lahjoittamisen maailma


Lahjoittaminen kiinnostaa suomalaisia. Rahalahjoituksia yhdistykset ja säätiöt saavat vuosittain yli 150 miljoonaa euroa. Keskimäärin suomalainen lahjoittaa vuodessa noin 30 euroa. 

Yli 70 % suomalaisista osallistuu yhdistystoimintaan tai tukee sitä tavalla tai toisella. Kolmasosa suomalaisista lahjoittaa satunnaisesti rahaa lipaskeräyksiin ja kolmasosa antaa lahjoituksensa tavarana. Mieluisimpia lahjoituskohteita ovat sairauksien hoidon kehittäminen sekä lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi tehtävä työ Suomessa. Joka neljäs osallistuu erilaisiin katastrofikeräyksiin. Kansainvälisesti kiinnostaa lasten ja nuorten auttaminen ja kummius. Ympäristön ja eläinten suojelusta on puolestaan kiinnostunut noin joka viides suomalainen.

– Lahjoittaminen kiinnostaa kautta ikäryhmien, mutta jos hiukan yleistetään, niin kaupungissa asuva, yli 50-vuotias nainen on kaikkein aktiivisin lahjoittajasegmentti. Nuoret ovat myös tiedostavia ja kiinnostuneita humanitaarisesta auttamisesta. Siksi yhteisöt, jotka toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, saavat myös lahjoitustuloja tästä ikäryhmästä.

– Suurin osa lahjoittajista on kertalahjoittajia, mutta myös kuukausilahjoittaminen on ollut kasvava trendi. Jo yli puoli miljoonaa suomalaista lahjoittaa säännöllisesti rahaa esimerkiksi kummina. Yhä useampi käyttää myös useita lahjoitustapoja ja -tahoja.

Miten voin kokea olevani vastuullinen lahjoittaja?

– Vastuulliseen lahjoittamiseen liittyy varmuus siitä, että oma lahjoitus toimitetaan asiallisesti ja lainmukaisesti perille. Kotisivujemme (vala.fi) lahjoittajainfosta löytyy tietoa siitä, millaisia asioita kannattaa selvittää, jos lahjoittamiseen liittyvät asiat pohdituttavat. Sieltä löytyy myös yhteydenottolomake. Vastaamme mielellämme kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin.

VaLa on toiminut 13 vuotta, ja Pia Tornikoski on työskennellyt pääsihteerinä seitsemän vuoden ajan.

Onko lahjoittamisen kulttuuri näiden vuosien aikana muuttunut?

– Paljonkin! Toimijoiden määrä on lisääntynyt – lahjoittajien on mahdollista löytää juuri itseään kiinnostava lahjoituskohde. Mukaan on tullut myös aivan uudenlaisia tahoja, kuten yliopistot ja ammattikorkeakoulut. On ollut myös nähtävissä, että ihmiset lahjoittavat entistä monipuolisemmin.

– Tekninen kehitys on luonut kerta- ja kuukausilahjoittamisen rinnalle uusia mahdollisuuksia. Yksi esimerkki on joukkorahoitus, joka on maailmalla ollut trendinä jo usean vuoden ajan, ja Suomessakin siitä on innostuttu entistä enemmän. Sosiaalinen media ja älypuhelimet ovat avanneet uudenlaisen lahjoittamisen maailman – näin ollaan saatu myös nuoret lahjoituskulttuurin piiriin.

Viime vuosien muutokset motivoivat Pia Tornikoskea työssä.

– Työkenttä kehittyy jatkuvasti, on pysyttävä ajassa mukana. Aina on jotain uutta opittavaa!

Toni Kaarttinen
Kuvat:
Toni Kaarttinen#LAHJOITUSLAUANTAI


Vuosien ajan Yhdysvalloissa kiitospäivän jälkeistä perjantaita on kutsuttu Black Fridayksi. Tuona perjantaina kaikki suuret kaupalliset toimijat kilpailevat alennusmyynneillä. Tapa on viime vuosina rantautunut myös Suomeen. Kulutusjuhlan vastapainoksi kampanjoimme nyt lahjoituslauantain puolesta 25.11.2017. Muuta maailmaa lahjoituksella tai antamalla aikaasi, ja kerro se maailmalle. #lahjoituslauantai

Auttamaan pääset vaikka täällä: pelastusarmeija.fi/auta

Lisätietoa kampanjasta: lahjoituslauantai.org


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä