Kenraalin joulutervehdys

image description

Ylläolevan videon tekstityksen saa päälle painamalla CC-painiketta ja valitsemalla sieltä "SuomI".


TOTUUS TÄHÄN PÄIVÄÄN

Jälleen kerran pysähdymme hetkeksi keskellä kiireistä elämäämme ja kiitämme Jumalaa hänen ihmeellisestä lahjastaan. Se oli suurin ihmiskunnalle koskaan annettu lahja: parantumisen, eheytymisen, uudistumisen, rakkauden, sovituksen ja yhteyden lahja Jumalalta, joka loi maailmankaikkeuden ja meidän maailmamme.

Apostoli Paavali muistuttaa meitä tuon lahjan valtavuudesta: ”Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!” (2. Kor. 9:15)

On surullista, miten monilta ihmisiltä jää tuntematta ja kokematta ilosanoman totuus; sanoma hyvästä uutisesta, joka muistuttaa meitä siitä, että Jumala rakastaa ja varustaa jokaisen, joka päättää uskoa ja ottaa hänen sanansa todesta.

Jeesuksen oikeudenkäynnin aikana Pilatus kysyi ”Mitä on totuus?” (Joh. 18:38). Nykyisin me esitämme yhä useammin itsellemme saman kysymyksen. Viime kuukausina meidän on ollut laajennettava sanavarastoamme ja lisättävä sinne sellaisia käsitteitä kuin vaihtoehtoiset faktat, valheelliset uutiset, valeuutiset. Ei ihme, että meidän sukupolvemme suhtautuu yhä skeptisemmin ja epäluuloisemmin kaikkiin väitteisiin kiistattomasta totuudesta.

Monille totuudesta on tullut suhteellista ja omakohtaista, totuus on sitä mikä tuntuu oikealta tai mitä kukin päättää sen olevan minäkin päivänä ja missäkin tilanteessa.

Itse asiassa subjektiiviset näkemykset totuudesta eivät ole mitään uutta. Kautta aikojen ihmiset ovat lukeneet ja tulkinneet totuutta oman mielensä mukaan.

Kuinka epätoivoisesti kaipaammekaan kuulla totuutta ja elää sen mukaan maailmassa, joka on kadottanut moraalisen kompassinsa. Jotkut haluavat kyseenalaistaa Jeesuksen merkityksen ja tärkeyden, ja silti me näemme hänen elämästään, että Jumala todella oli hänen kanssaan. Katsoessamme Jeesusta näemme todisteen Jumalan toiminnasta hänessä ja hänen kauttaan. Hänen elämänsä paljastaa Jumalan lupauksen totuuden ja sanoman maailmalle.

Sekasortoisella 2000-luvulla eläessämme voi olla vaikeaa erottaa totuutta, mutta silti joulussa on kyse Jumalan ilmestymisestä maailmaan lahjansa, Poikansa Jeesuksen, kautta. Enkelit ilmestyivät paimenien maailmaan julistamaan Pelastajamme syntymän, ja sitten nuo paimenet lähtivät seimen luo kokemaan totuuden siitä, mitä heille oli kerrottu.

Jeesus kulki joukossamme, kuoli ristillä, jotta me pelastuisimme, heräsi kuolleista ja nousi taivaaseen, missä hän hallitsee Jumalan oikealla puolella. Tiedämme, että jonakin päivänä hän palaa perustamaan Jumalan valtakunnan maan päälle – ja mikä loistokas päivä siitä tuleekaan! Palaamalla Isän luokse Jeesus ei kuitenkaan hylännyt tai unohtanut meitä.

Hän sanoi: ”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.” (Joh. 14:16–17)

Meidät haastetaan antamaan itsellemme mahdollisuus olla tietoinen Jeesuksesta ja kokea hänen läsnäolonsa, joka voi olla yhtä todellista kuin tuo ensimmäinen joulu.

Meidän on oltava hänen seuraajiaan ja opetuslapsiaan tässä sukupolvessa, ja hän on luvannut meille, että ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.” (Joh. 8:31–32)

Joulu on Jumalan suurin lahja, koska me voimme tuntea totuuden – totuuden, joka on enemmän kuin vain abstrakti käsite, totuuden, joka on oikea ja elävä, jonka ruumiillistuma on Jeesus ja jonka Pyhä Henki meille välittää.

”Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!” (1. Joh. 5:20–21)

Rukoilen, että saat kokea Totuuden tänä jouluna.

André Cox
kenraali
Pelastusarmeijan kansainvälinen johtaja

Kuvitus: Iosw 


 

Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä