Korkea Neuvosto

image description
Pelastusarmeijan ylimmät johtajat kaikkialta maailmasta matkustavat toukokuussa Lontooseen. He kokoontuvat valitsemaan Pelastusarmeijan 21. kenraalin historialliseen tilaisuuteen, vuoden 2018 Korkeaan neuvostoon, joka järjestetään 19. kertaa.

Pelastusarmeijalaiset ympäri maailmaa seuraavat innokkaina, kenestä tulee seuraava kenraali kesällä eläkkeelle siirtyvän André Coxin jälkeen. Korkeaan neuvostoon kohdistuvasta suuresta mielenkiinnosta huolimatta tämä tärkeä tilaisuus on pidetty erittäin salaisena. Onneksi kenraali John Larsson on raottanut tapahtumaa peittävää verhoa kirjassaan Inside a High Council (Korkea Neuvosto, vapaa käännös), jossa hän antaa lukijoille mielenkiintoisen katsauksen neuvoston toimintaan.

Historia

Vuodesta 1865 eli Pelastusarmeijan perustamisesta lähtien upseereita on sijoitettu määräyksiin armeijamaiseen tapaan. Upseereita ei valita määräyksiin työilmoitusten, -hakemusten tai -haastatteluiden perusteella. Upseereiden määräyksistä päättävät johtajat tai erikseen koolle kutsuttava määräyslautakunta; määräykset päätetään huolellisesti ja rukousten avulla, niiden antamisesta ei tehdä suurta numeroa ja ne vastaanotetaan yksinkertaisella määräyskirjeellä.

Tällaisessa ympäristössä Korkean neuvoston toiminta on ainutlaatuista. Korkean neuvoston jäsenet nimittävät joukostaan ehdokkaan monien rukousten jälkeen ja Pyhän Hengen johdattamina. Jos vaadittu määrä jäseniä (nykyään 3 henkilöä) nimeää saman henkilön ja nimetty ehdokas hyväksyy ehdokkuutensa, hän joutuu vastaamaan erittäin vaativiin kysymyksiin tiukan tarkastelun alla sekä käymään läpi monivaiheisen vaaliprosessin.

Prosessi ei ole aina ollut tällainen. Pelastusarmeijan ensimmäisten sääntöjen mukaan kenraali saisi nimetä seuraajansa jättämällä valitsemansa ”perillisen” nimen sinetillä suljettuun kirjekuoreen, joka saataisiin avata vasta, kun kenraali olisi ylennetty kirkkauteen (kuollut). Tämä on tapahtunut vain kerran, vuonna 1912, kun William Booth nimesi poikansa Bramwellin seuraajakseen. Jopa viktoriaanisen aikakauden Englannissa tällainen vallanperimysjärjestelmä oli hyvin epätavallinen. Englannin pääministeri William Gladstone kommentoi vuonna 1896 William Boothille, ettei edes paavi voisi tehdä samoin! Myöhemmät kenraalit on valittu ylimpien johtajien salaisessa kokouksessa, joka tunnetaan nimellä Korkea neuvosto. Kaikki Korkeat neuvostot on pidetty Lontoossa.

Pelastusarmeijassa komentaja on kenraalin jälkeen korkein upseeriarvo. Pelastusarmeijan  maajohtajia kutsutaan territorion johtajiksi. Komentajat ja territorion johtajat ovat aina olleet Korkean neuvoston jäseniä. Tasa-arvo on ollut tärkeä piirre Pelastusarmeijassa liikkeen alkuajoista lähtien. Armeijassa on aina ollut päteviä naisia, mutta järjestön alkuaikoina suuri osa Korkean neuvoston jäsenistä oli miehiä. Onneksi viime vuosina asiaa on korjattu. Vuonna 1995 kenraali Paul Rader määräsi, että kaikki naimisissa olevat naisupseerit saavat oman upseeriarvon, eivätkä olisi enää vain rouva kapteeneita tai rouva majureita. Tämän vuoden Korkeaan neuvostoon kuuluu komentajia sekä territorion johtajina toimivia everstejä.

Naispuolisten jäsenten määrän kasvu ei ole ainut merkittävä kehitysaskel Korkeassa neuvostossa. Kun Pelastusarmeija levisi alkuaikoinaan syntypaikastaan Lontoosta ympäri maailmaa, monet liikkeen johtajista olivat ulkomaalaisia. Nyt kun yli puolet Armeijan jäsenistä on aasialaisia tai afrikkalaisia, ei ole yllättävää, että vuoden 2013 Korkeaan neuvostoon osallistuneista 117 upseerista 19 oli kotoisin Aasiasta tai Afrikasta.

Menettelytapa

Korkean neuvoston kokoontumista edeltää yleensä johtajien konferenssi. Kenraalilla on silloin mahdollisuus puhua tärkeistä asioista. Näiden keskustelujen aikana neuvoston jäsenet oppivat tuntemaan toisensa. Toistensa kanssa keskustellessaan he pohtivat, ketkä saattaisivat olla mahdollisia ehdokkaita korkeaan virkaan. Muutaman päivän jälkeen konferenssi päättyy, kenraali poistuu ja esikuntapäällikkö kutsuu Korkean neuvoston koolle. 

Neuvoston jäsenet valitsevat joukostaan puheenjohtajan, ja esikuntapäällikkö luovuttaa johtotehtävät puheenjohtajalle. Puheenjohtaja allekirjoittaa menettelytapojen laillisuuden vahvistavat viralliset asiakirjat ja valvoo muiden upseereiden valinnan. Neuvoston jäsenten joukosta valitaan varapuheenjohtaja, kappalainen, kysymyskomitea sekä ääntenlaskijat, jotka laskevat ja kirjaavat äänet huolellisesti muistiin.

Seuraavat pari päivää kuluvat keskusteluiden parissa. Jokainen neuvoston jäsen saa ehdottaa kysymyksiä, mutta kysymysten lukumäärä on nykyisin rajattu neljäänkymmeneen! Kysymykset ryhmitellään erilaisiin kategorioihin: hengellinen johtajuus, visio, missio, usko & käytäntö, henkilöstö sekä hallinto & strategia.

Nimeämiset

Kun kaikki on valmista, puheenjohtaja aloittaa nimeämisprosessin. Neuvoston jäsenet menevät yksi kerrallaan äänestyskoppiin ja kirjoittavat nimettömästi paperilapulle valitsemansa ehdokkaan nimen. Sääntöjen mukaan kuka tahansa aktiiviupseeri voidaan nimetä. Käytännössä kuitenkin ehdokkaiksi voidaan nimetä ainoastaan Korkean neuvoston jäseniä. Kun äänestys on ohi, ääntenlaskija laskee äänet ja tekee listan ehdokkaista, jotka saivat vähintään kolme ääntä.

Puheenjohtaja lukee listan ääneen ja neuvoston jäsenet kuulevat ensimmäistä kertaa, onko heidät nimetty ehdokkaaksi. Tämä on hyvin pyhä hetki. Jotkut jäsenistä ovat saattaneet ennakoida nimeämisensä asemansa puolesta. Toisille ehdokkaaksi nimeäminen saattaa tulla sokkina.

Puheenjohtaja määrää pienen tauon, jotta nimetyt upseerit voivat päättää, hyväksyvätkö he ehdokkuutensa. Jotkut saattavat pohtia henkilökohtaisia seikkoja, kuten terveyttä, ikää tai perhetilannetta – kenraalin tehtävä on työläs, ja siihen sisältyy paljon matkustamista. Jos nimetty henkilö on naimisissa, tämän puolison täytyy myös vahvistaa, että hän hyväksyy aviopuolisonsa ehdokkuuden.

Tauon jälkeen Korkea neuvosto kokoontuu uudelleen ja nimetyiltä henkilöiltä kysytään yksitellen, hyväksyvätkö he ehdokkuutensa. Sen jälkeen puheenjohtaja julistaa ehdokkaat ja päättää kokouksen. Ehdokkaat vetäytyvät huoneisiinsa ja aloittavat vaikean tehtävän; vastausten muotoilemisen kysymyksiin.

Puheet

Päivän tauon jälkeen ehdokkaat kokoontuvat lukemaan vastauksensa Korkean neuvoston jäsenille. Tähän saattaa kulua koko päivä, sillä kysymyksiä on 40, ja ehdokkaita voi olla useita. Kun vastaukset kysymyksiin on annettu, on puheiden aika. Jokainen ehdokas saa vapaasti kertoa näkemyksensä kenraalin tehtävästä sekä omista prioriteeteistaan ja visiostaan.

Vaalit

Äänestysjärjestys määräytyy nimeämisprosessin tavoin upseereiden palvelusvuosien mukaan; äänestysliput viedään äänestyskoppiin ja laitetaan vaaliuurnaan. Ääntenlaskijat laskevat äänet ja antavat tulokset puheenjohtajalle.

Jos joku ehdokkaista on saanut vaaditut kaksi kolmasosaa äänistä, puheenjohtaja julistaa valitun kenraalin nimen. Jos ei, lista luetaan ääneen ja jokainen ehdokas pohtii saamaansa tuen määrää. Ehdokkaat voivat tässä vaiheessa vetäytyä pois kisasta, ja prosessi alkaa alusta. Kun vaadittu määrä ääniä on saavutettu – huolimatta siitä kuinka monta äänestyskierrosta tarvitaan – julistaa puheenjohtaja uuden kenraalin nimen, ja neuvoston jäsenet puhkeavat lämpimiin suosionosoituksiin. Heidän uskollisuutensa, toivonsa ja rukouksensa kohdistuvat nyt uuteen kenraaliin – riippumatta siitä, ketä he itse olivat äänestäneet.

Sääntöjen mukaisten velvollisuuksien jälkeen eläkkeelle siirtyvä kenraali kutsutaan paikalle tervehtimään seuraajaansa. Maailma saa tietää uuden paavin valinnasta, kun valkoinen savu nousee pienestä savupiipusta. Korkeasta neuvostosta ei nouse savua!

Tänä vuonna Korkea neuvosto kokoontuu Renaissance-hotellissa Lontoossa. Emme saa tietää äänestyksen tulosta ennen kuin kenraali André Cox marssii suljettujen ovien takaa vaalihuoneesta valitun kenraalin kanssa. Halleluja-huudahdukset kaikuvat ympäri maapalloa pelastusarmeijalaisten seuratessa tilaisuutta suorana lähetyksenä internetistä joka puolella maailmaa. Seuraava luku Pelastusarmeijan historiassa on tuota pikaa alkamassa!

Ced Hills
ylisihteeri
everstiluutnantti

Korkean Neuvoston kokoontumisen etenemistä voi seurata täältä


Tilaa Sotahuuto itsellesi tai ystävällesi

Sotahuuto kertoo Pelastusarmeijan maailmanlaajuisesta työstä ja tarjoaa artikkeleissaan hyvää sanomaa.

Tilaa Sotahuuto tästä